Bí quyết hợp tác với nhà phân phối, làm sao để giữ thế chủ động?

Bí quyết hợp tác với nhà phân phối, làm sao để giữ thế chủ động?

Các doanh nghiệp SME trong giai đoạn khởi đầu gặp trở ngại trăm bề trong quá trình phân phối sản phẩm mới: nhà phân phối lớn không muốn bắt tay, thiếu nguồn lực giám sát nhà phân phối ở xa, nguy cơ chiếm dụng vốn, đòi hỏi chiết khấu lớn... Làm sao để giải được nan đề này?

Marketing Tác giả
Làm sao để một ngân hàng chuyển đổi số thành công?

Làm sao để một ngân hàng chuyển đổi số thành công?

Ngân hàng số là mô hình mà khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch bằng hình thức trực tuyến thông qua internet hoặc các ứng dụng. Mô hình này thay đổi phương thức giao tiếp giữa khách hàng và ngân hàng, đem đến những tính năng có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi không phụ thuộc vào thời gian và không gian.

Tài chính Tác giả